11 статуса
4 пратиоца
активан
185 статуса
5 пратиоца
активан
4 статуса
3 пратиоца
активан
12 статуса
4 пратиоца
активан
7 статуса
5 пратиоца
активан
6 статуса
4 пратиоца
активан
0 статуса
1 пратиоц
Никад активан