Да се састоји од најмање 8 карактера
Име, презиме и разлог учествовања