Истакнут статус

Статистика сервера etimon.app пред истек првог месеца активности.

Статистика сервера etimon.app пред истек првог месеца активности.

Први утисак:
(коментар уколико није на листи)

Три начина заштите налога и садржаја:

1. Редовно прављење копије инстанце ✔️
2. Мануелно или ручно прављење копије ✔️
3. Snapshot - тренутни садржај инстанце ✔️

Инстанца (друштвена мрежа) је у пракси функционална.
Почетак регистрације 7529-12-23

Покренуто недељно похрањивање статуса са пратећим медијима. Омогућава независност базе података од платформе на којој гостује (где је хостована).

Контролни запис 7529 Коледар 17 в.3.4.4

Етимон СРБ

Друштвена мрежа 7529